Padelordbok
Svingvikt

Svingvikt (även kallat Manövrerbarhet eller Sving) mäts in kg/cm2 och kan enklast förklaras som ett mätvärde som beskriver hur lättmanövrerbart ett padelracket är. Dvs. ju högre värde desto svårare är racket att manövrera och ju lägre värde desto lättare upplevs racket att hantera.